Η Καθαρότητα του Ελληνικού DNA

Πολλά λέγονται περί καθαρότητος ή μη καθαρότητος του DNA των Ελλήνων, οι θεωρίες τύπου Jakob Philipp Fallmerayer πλέον ανατρέπονται δια της γενετικής.

βίντεο:

Ας αρχίσουμε από τα βασικά... οι Αρχαίοι Έλληνες τελικώς είναι πρόγονοι μας!

 

 

 

 

 

 

₪₪₪₪₪ ΟΥΔΕΝ ΚΡΥΠΤΟΝ ΥΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟN ₪₪₪₪₪