περί Αγίου Φωτός, αρχαίου και νέου

Κάθε χρόνο το μεγάλο Sabbath, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων μπαίνει στον πανάγιο τάφο (ο οποίος βρίσκεται μέσα σε ιερό της Αφροδίτης) και βγάζει το άγιο φως.

Για να δούμε από που έκλεψαν την όλη ιστορία:

[απόδοση] Όσον αφορά αυτό που έκαναν κάποτε οι γυναίκες στους άνδρες παρακινούμενες από την Αφροδίτη, Εξαγνίζεται η Λήμνος κάθε χρόνο και σβήνουν τη φωτιά που ανάβουν μετά από εννέα ημέρες. Το (ιερό) πυρ έρχεται με την Θεωρία (ιερή αποστολή με ιερό πλοίο) από την (ιερή) Δήλο που, αν φτάσει πριν από τις θυσίες, δεν αγκυροβολεί σε κανένα σημείο της Λήμνου, αλλά περιπλανιέται από ακρωτήριο σε ακρωτήριο μέχρι να έρθει η σωστή ώρα. Καλούν θεούς χθόνιους και μυστικούς και διαφυλάσσουν αμόλυντη την φωτιά στην θάλασσα. Όταν φτάσει η Θεωρίς (ιερή αποστολή με ιερό πλοίο) σε λιμάνι και μοιράσουν το πυρ όπου χρειάζεται, καθώς και στους τεχνίτες που την χρησιμοποιούν, λένε πως από εκεί και μετά αρχίζουν καινούρια ζωή.

[Αρχαίο κείμενο] Επί δε τω έργω, λέγει, τω περί τους άνδρας υπό των εν Λήμνω γυναικών εξ Αφροδίτης ποτέ παραχθέντι, καθαίρεται μεν η Λήμνος και καθ’ ένα του έτους και σβέννυται το εν αυτή πυρ εις ημέρας εννέα, θεωρίς δε ναυς εκ Δήλου πυρφορεί, κ’αν αφίκηται προ των εναγισμάτων, ουδαμού της Λήμνου καθορμίζεται, μετέωρος δε επισαλεύει τοις ακρωτηρίοις, ες τε όσιον το εισπλεύσαι γένηται. Θεούς γαρ χθονίους και απορρήτους καλούντες τότε καθαρόν, οίμαι, το πυρ φυλάττουσι το εν τη θαλάσση, επειδάν δε η θεωρίς εισπλεύσει και νείμωνται το πυρ εις τε την άλλην δίαιταν, εις τε τας εμπύρους των τεχνών, καινού το εντεύθεν βίου φασίν άρχεσθαι"

Φιλοστράτου "Ηρωικός" 740, 18 - 741, 6

 

Το κείμενο είναι ξεκάθαρο, προσέξτε την λεπτομέρεια, ο Φιλόστρατος μιλάει για παρακίνηση της Αφροδίτης, και σήμερα ο πανάγιος τάφος είναι μέσα σε ιερό Ναό της Αφροδίτης... hard to believe?

Φυσικά το 135 μ.Χ. που ο Αδριανός έφτιαξε τον Ναό της Αφροδίτης το παπαδαριό δεν είχε ορίσει τα περί αγίου τάφου κτλ, αυτά έγιναν στις Οικουμενικές συνόδους από το 325 μ.Χ. μέχρι το 787 μ.Χ. Δηλαδή η πραγματικότητα είναι αντίστροφη από αυτή που υποστηρίζει ο παπάς του βίντεο, ορίσανε ως πανάγιο τάφο το σημείο μέσα στον Ναό της Αφροδίτης εκ των υστέρων.

 

Για να δούμε όμως τι είπε ένας ορθόδοξος για το άγιο φως των ημερών μας:

 

Για να δούμε μερικά πράγματα για τους καλοσυνάτους αυτούς ανθρώπους που τόσο σέβονται την Ελλάδα και το Ελληνικό Πνεύμα στο οποίο προσδίδουν άλλη έννοια από την πραγματική και προσπαθούν εδώ και 2.000 χρόνια με την γνωστή προπαγανδιστική τεχνική του "redirction" δηλαδή της εκροής - αλλοίωσης - διαβολής της έννοιας "Έλλην - Ελληνισμός" να δημιουργήσουν μια άλλη εθνότητα αυτή του "Χριστιανού Ελλάδος"

 

Φυσικά η αντιγραφή δεν έχει όριο αφού εκτός του clopy paste Πυθαγορισμού και Πλατωνισμού:

 

Και δεν φτάνει μόνο που κατάκλεψαν τον Ελληνισμό, τον αποκάλεσαν κι από πάνω "σατανικό" "ειδωλολατρικό"  για να έχουν δικαιολογία της προσπάθειας αφανισμού του Ελληνισμού ("ες έδαφος φέρειν"), με στόχο να εξαφανίσουν τα ίχνη και να οικειοποιηθούν παραδόσεις και τελετουργικά...

 

Για να δούμε όμως τι ήταν το Δωδεκάθεον

 

 

Εκτενέστατο άρθρο με το ξεσκέπασμα του πόσο"Ελληνο" είναι η Ορθοδοξία και ο Χριστιανισμός γενικότερα ΕΔΩ... με μάρτυρες πάντα τους ίδιους.

 

 

 

 

 

 

₪₪₪₪₪ ΟΥΔΕΝ ΚΡΥΠΤΟΝ ΥΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟN ₪₪₪₪₪