Χρυσό Φ

on .

 

Τίτλος Εκπομπής: Χρυσός Αριθμός Φ των Αρχαίων Ελλήνων

Θέμα: Στην παρούσα εκπομπή θα προσεγγισθεί ο Χρυσός Κανόνας των Αρχαίων Ελλήνων ή αλλιώς ο Χρυσός Αριθμός Φ ο οποίος διέπει ολόκληρη την Δημιουργία του Σύμπαντος Κόσμου

 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ ЭЄ ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 

 

Τίτλος: Ιερή Γεωμετρία - Πυθαγόρας - Χρυσός Αριθμός Φ

Θέμα: Η εκπομπή ασχολείται με γνώσεις γύρω από την ιερή Γεωδεσία των Αρχαίων Ελληνικών Ιερών, τα Φιλοσοφικά Μαθηματικά του Πυθαγόρα, τον Χρυσό Αριθμό Φ κ.α.

 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ ЭЄ ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪