Φιλοσοφία

on .

 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ ЭЄ ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

  

Θέμα 1ης Εκπομπής: Η Αλτάνη μας αναλύει τα 3 μέρη της ψυχής: Λογιστικό, Θυμοειδές, Αλόγιστο-Επιθυμητικό 

Θέμα 2ης Εκπομπής: Η Αλτάνη μας συνδέει τα 3 μέρη της ψυχής με την Πολιτεία


Θέμα 3ης Εκπομπής: Η Αλτάνη μας αναλύει ποιος είναι ο Δημιουργός, ποιοι οι θεοί και την σχέση όλων αυτών με την ψυχή


Θέμα 4ης Εκπομπής: Η Αλτάνη μας αναλύει την δομή της ιδέας του αγαθού

Θέμα 5ης Εκπομπής: Ο Ραδάμανθυς Αναστασάκης μαζί με την Ευρυνόμη Γαβρά μας αναλύουν περί Ψυχής και Δαιμονίου

Θέμα 6ης Εκπομπής: Ο Ραδάμανθυς Αναστασάκης μαζί με την Ευρυνόμη Γαβρά μας αναλύουν περί Έρωτος και Αγάπης στην Ελληνική Παράδοση

 

 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ ЭЄ ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪