Πλάτωνος Μενέξενος

on .

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ ЭЄ ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
 

Μενέξενος ή Επιτάφιος - Ηθικός 

Ο Σωκράτης συναντά τον νεαρό Μενέξενο γιο του Δημοφώντα ο οποίος επέστρεφε από το βουλευτήριο που είχε πάει με σκοπό να πληροφορηθεί ποιον τελικά θα εκλέξει η βουλή να απαγγείλει τον Επιτάφιο λόγο στην ταφή των πεσόντων.

Αυτό αποτέλεσε αφορμή στον Σωκράτη να μιλήσει περί πολεμικής ανδρείας και τους επαίνους που αποδίδει η Πολιτεία εις τους πεσόντες. Ο Σωκράτης αποφασίζει να απαγγείλει ως υπόδειγμα επιδεικτικού λόγου τον επιτάφιο που σκόπευε να εκφωνήσει η Ασπασία που του είχε ανακοινώσει την προηγούμενη ημέρα.


₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ ЭЄ ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪