Ομιλίες "Φωτιά"

on .

 Ομιλία: Κων/νος Πλεύρης 31.05.2009
διάρκεια: 80 λεπτά
Θέμα: Εθνικά Θέματα

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ ЭЄ ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪


Ομιλία: Σπύρος Χατζάρας 14.12.2009
διάρκεια: 55 λεπτά
Θέμα: Εθνικά Θέματα

 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ ЭЄ ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 


Ομιλία: Κων/νος Πλεύρης 17.05.2010
Διάρκεια: 63 λεπτά
Θέμα: Εθνικά Θέματα

 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ ЭЄ ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 


Ομιλία: Στρ. Γεώργιος Αυφαντής 20.09.2010
Διάρκεια: 85 λεπτά
Θέμα: Εθνικά Θέματα

 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ ЭЄ ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 


Ομιλία: Αρχαιολόγος Άγγελος Καπετάνος 30.03.2011
Διάρκεια: 103 λεπτά
Θέμα: Αρχαιολογικές και Βιολογικές αποκαλύψεις για την πορεία του Έλληνα

 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ ЭЄ ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪


 

Ομιλία: Στρ. Γεώργιος Αυφαντής 29.02.2012
Διάρκεια: 62 λεπτά
Θέμα: Εθνικά Θέματα

 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ ЭЄ ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 


Ομιλία: Κων/νος Πλεύρης 22.05.2013
Διάρκεια: 60 λεπτά
Θέμα: Σχολιασμός των τρεχόντων θεμάτων της επικαιρότητας

 

 

 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ ЭЄ ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪