Μυστικά Περάσματα

on .

 

Τίτλος Εκπομπής: ΜΥΣΤΙΚΑ ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Θέμα: Ο Αρχαιολόγος Ευάγγελος Μπεξής, εκδότης του περιοδικού ΙΧΩΡ, μαζί με τον Γιώργο Καρποδίνη και τον Μιχάλη Γρηγορίου, φέρνουν στο φως άγνωστες πτυχές των γνώσεων στην Αρχαία Ελλάδα.


₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ ЭЄ ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 

 

  

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ ЭЄ ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪