Μέγας Αλέξανδρος

on .

 

Τίτλος: Το μυστήριο με τον Αλέξανδρο

Διάρκεια: 120 Λεπτά

Θέμα: Η εκπομπή ασχολείται με τον μυστηριώδη θάνατο και τον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου

 

 

 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ ЭЄ ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 

 

 

 

Τίτλος: Η ζωή του Αλεξάνδρου

Διάρκεια: 105 Λεπτά

Θέμα: Η εκπομπή ασχολείται με την ζωή του Μεγάλου Αλεξάνδρου

 

 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ ЭЄ ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 

 

 

 

Τίτλος: Η Εκστρατεία που άλλαξε τον κόσμο

Διάρκεια: 340 Λεπτά

Θέμα: Η εκπομπή ασχολείται με την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου και τι σήμαινε αυτό για την ανθρωπότητα και το ρου της ιστορίας

 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ ЭЄ ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ ЭЄ ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪