Η αθέατη όψη του ινδοευρωπαικού ζητήματος

on .

Η ομιλία του Κώστα Σκανδάλη βασισμένη στο βιβλίο του ‘Η αθέατη όψη του Ινδοευρωπαϊκού ζητήματος,’ αποκαλύπτει την πλευρά εκείνη του ινδοευρωπαϊκού γλωσσικού αινίγματος πού παραμένει μέχρι και σήμερα στο σκοτάδι.


Σκιαγραφεί την πορεία των κινήσεων της Πρωτοελληνικής φυλής από τον χώρο του Αιγαίου και την επίδραση της ελληνικής γλώσσας επάνω στους λαούς που ήλθε σε επαφή.

 

Αναλύει τη δράση της Ελληνικής γλώσσης ως παράγοντα ο οποίος σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις επέδρασε μορφογενετικά πάνω στην λεγόμενη ‘ινδοευρωπαϊκή’ γλωσσική οικογένεια και την αναδεικνύει ως γενεσιουργό αιτία που δημιούργησε τις ποικίλες σχέσεις,  μεταξύ των σήμερα αποκαλουμένων  ‘ινδοευρωπαϊκών’ γλωσσών, σε χρονικές περιόδους απέχουσες χιλιετίες μεταξύ τους.

 

Δύο κυρίως ενότητες  καλύπτουν το θεωρητικό σχήμα που περιγράφεται σε αυτήν την ομιλία, μέσα από την παρουσίαση γλωσσολογικών αλλά και γεωλογικών στοιχείων: 
Η προέλευση της ελληνικής γλώσσας και φυλής από βυθισμένες περιοχές της Αιγηίδος και η συμβολή της στην διαμόρφωση της λεγομένης ‘Ινδοευρωπαϊκής’ ομάδος γλωσσών.

 

Με στήριξη πάνω σε αντικειμενικές παρατηρήσεις παρουσιάζονται σε διαφάνειες τα αίτια που προκάλεσαν την εισαγωγή και διαστρωμάτωση κοινών χαρακτηριστικών, μεταξύ γλωσσών φωνητικά και δομικά ξένων μεταξύ τους, τόσο ισχυρών, που χιλιετίες μετά οδήγησαν τους γλωσσολόγους του περασμένου αιώνα σε μια τεχνητή ομαδοποίηση τους.

 

Αυτή συνολικά η άποψη διατυπώνεται θέτοντας διαφορετικά κριτήρια αξιολόγησης από τα μέχρι στιγμής τεθειμένα και προτείνεται ένα διαφορετικό μοντέλο εξάπλωσης, που αντιτάσσεται στην ‘ινδοευρωπαϊκή θεωρία’, ως ‘θεωρία της Βυθισμένες Αιγηίδος’, ανατρέποντας το κοινό θεωρητικό υπόβαθρο των πολλών και ατυχών μέχρι τώρα προσπαθειών να αποκρυπτογραφηθεί ο γρίφος της δημιουργίας των ‘ινδοευρωπαϊκών’ γλωσσικών συγγενειών.

 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ ЭЄ ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 

Κώστας Σκανδάλης 23.11.2010

 

 

 

Κώστας Σκανδάλης 02.04.2012

 

 

 

 

 

 

επίσημη ιστοσελίδα Συγγραφέα:

www.aegean-theory.gr

 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ ЭЄ ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪