Πολιτική Ενημέρωση

Ιστορικό αρχείο. ΦΕΚ και ντοκουμέντα φανερώνουν την πραγματική διάσταση των πραγμάτων

Ρότσιλντ ΕΤΕ και 1821

Το μεγάλο παιχνίδι. Το νεοσύστατο κράτος στην πραγματικότητα δεν έγινε ποτέ Ελληνικό κράτος

21η Απριλίου και Αριστερά

Έργα και Ημέρες. Δεδομένα που ανατρέπουν την ψευδή εικόνα που μας πέρασαν οι “δημοκράτες A.E.”

Ορθοδοξία κατά Ελληνισμού

Ο ρόλος της εκκλησίας. Μας έπεισαν ότι το ξένο είναι δικό μας και καλό και το δικό μας ότι είναι ξένο και κακό

Η έννοια "Ανδρεία"

on .

Γνωστή η λέξη Ανδρεία, λιγότερο γνωστή η έννοια της.

αρχαίο κείμενο:

Η έννοια "Ανδρεία" είναι μια από τις τρεις Αρετές της ανθρώπινης Φύσεως. Η Ανδρεία αντιστοιχεί στο Θυμοειδές, δηλαδή το ενεργητικό τμήμα της Αρετής, αυτό που εμπεριέχει ερωή (Ερωή = Πάσα Ταχεία και Ορμητική Κίνησις), δι αυτό και η έννοια Ήρως είναι αποτέλεσμα της Ερωής του Θυμοειδούς (το οποίο φυσικά πρέπει να άρχεται από το Λογιστικό μέρος της Ψυχής). Η λέξη Άνδρεία προέρχεται από το Άνδρας και το Άνδρας ετυμολογικώς έχει σχέση τον Άρη (τον Θεό του Πολέμου) όπως μας ενημερώνει ο Σωκράτης στο Πλατωνικό έργο Κρατύλος [407d].

Η ουσία των πραγμάτων πάντα ξεκινάει εκ των έσω, έτσι λοιπόν η Ανδρεία ξεκινάει από την νίκη μας επί του κατώτερου εαυτού μας, όταν με θάρρος παραδεχόμαστε τις εσφαλμένες πεποιθήσεις οι οποίες είναι παγιωμένες μέσα μας ΠΑΝΤΑ με γνώμονα την Λογική. Ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα είναι να βρούμε τις ψυχικές δυνάμεις (Ανδρεία) να ξεγαντζωθούμε από μια λανθασμένη πεποίθηση (Θρησκευτική ή Πολιτική ή Οικογενειακή ή προσωπική κτλ), να παραδεχθούμε το σφάλμα και να αποδεχθούμε την πραγματικότητα.

[αρχαίο] "...σκοπεῖσθαι οὖν χρὴ ἀνδρείως τε καὶ εὖ, καὶ μὴ ῥᾳδίως ἀποδέχεσθαι--ἔτι γὰρ νέος εἶ καὶ ἡλικίαν ἔχεις--σκεψάμενον δέ, ἐὰν εὕρῃς, μεταδιδόναι καὶ ἐμοί"

[απόδοση] "...επειδή ενδεχομένως άλλως έχειν πρέπει να εξετάζουμε τα πάντα με το θάρρος της Ανδρείας και να μην αποδεχόμαστε τίποτε χωρίς έρευνα"

Σωκράτης - Πλάτωνος Κρατύλος 440d 3

 

Λογιστικό - Σοφία

Θυμοειδές - Ανδρεία

Αλόγιστο Επιθυμητικό - Σωφροσύνη (Εγκράτεια)

 

 

Για να δούμε όμως και εμπράκτως τι σημαίνει Ανδρεία μέσω των κειμένων του Πλουτάρχου Ηθικά, αποφθέγματα Λακωνικά - Λεωνίδας του Αναξανδρίδα [225a 1]:

 

[αρχαίο κείμενο] 3. Λεγόντων δὲ τῶν ἐφόρων ὀλίγους ἄγειν αὐτὸν εἰς Θερμοπύλας, «οὐκ ἀλλὰ πλέονας», ἔφη, «πρὸς ἣν βαδίζομεν πρᾶξιν».

4. Πάλιν δὲ αὐτῶν εἰπόντων, «μή τι ἕτερον διέγνωκας ποιεῖν ἢ τᾶς παρόδω τὼς βαρβάρως κωλύειν;» «τῷ λόγῳ», ἔφη, «τῷ δ᾿ ἔργῳ ἀποθανούμενος ὑπὲρ τῶν Ἑλλήνων».

[απόδοση] 3. Όταν οι έφοροι του είπαν πως είχε πάρει λίγους μαζί του στις Θερμοπύλες, απάντησε: «Αρκετούς όμως για την επιχείρηση, προς την οποία πηγαίνουμε».

4. Όταν του είπαν και πάλι: «Μήπως έχεις αποφασίσει κάτι άλλο από το να εμποδίσεις το πέρασμα στους βαρβάρους;», απάντησε: «Στα λόγια όχι, στην πράξη το να πεθάνω για την Ελλάδα».

 

[αρχαίο κείμενο] 5. Γενόμενος δὲ ἐν Θερμοπύλαις πρὸς τοὺς συστρατιώτας εἶπε, «λέγοντι τὸν βάρβαρον ἐγγὺς γενόμενον προΐμεν, ἆμε δὲ χρονοτριβέειν· ἤδη γὰρ ἢ κανέομες τὼς βαρβάρως ἢ αὐτοὶ τεθνάμεν μέλλομες».

[απόδοση] 5. Όταν έφθασε στις Θερμοπύλες είπε προς τους στρατιώτες του: «Λένε πως, μόλις ο βάρβαρος πλησιάσει, εμείς πρέπει να τον καθυστερήσουμε. Δεν μπορούμε πια παρά ή να σκοτώσουμε τους βαρβάρους ή να πεθάνουμε οι ίδιοι».

 

[αρχαίο κείμενο] 6. Λέγοντος δέ τινος, «ἀπὸ τῶν ὀιστευμάτων τῶν βαρβάρων οὐδὲ τὸν ἥλιον ἰδεῖν ἔστιν», «οὐκοῦν», ἔφη, «χάριεν, εἰ ὑπὸ σκιᾷ αὐτοῖς μαχεσόμεθα».

[απόδοση] 6. Όταν είπε κάποιος: «Από τα βέλη των βαρβάρων δεν μπορείς ούτε τον ήλιο να δεις», απάντησε: «Επομένως θα είναι καλύτερα, γιατί θα τους πολεμήσουμε υπό σκιάν».

 

[αρχαίο κείμενο] 7. Ἄλλου δὲ εἰπόντος, «πάρεισιν ἐγγὺς ἡμῶν», «οὐκοῦν», ἔφη, «καὶ ἡμεῖς αὐτῶν ἐγγύς».

[απόδοση] 7. Σε άλλον που είπε: «Είναι κοντά μας», αποκρίθηκε, «Επομένως, και εμείς κοντά τους».

 

[αρχαίο κείμενο] 8. Εἰπόντος δέ τινος «ὦ Λεωνίδα, πρὸς πολλοὺς μετ' ὀλίγων διακινδυνεύσων οὕτω πάρει;» «εἰ μὲν οἴεσθέ με», ἔφη, «τῷ πλήθει, οὐδὲ ἡ πᾶσα Ἑλλὰς ἀρκεῖ· βραχεῖα γὰρ μοῖρα τοῦ ἐκείνων πλήθους ἐστίν· εἰ δὲ ταῖς ἀρεταῖς, καὶ οὗτος ὁ ἀριθμὸς ἱκανός».

[απόδοση] 8. Όταν του είπε κάποιος: «Έρχεσαι, Λεωνίδα, με τόσους λίγους να εκτεθείς σε κίνδυνο απέναντι σε τόσους πολλούς;» είπε «Αν πιστεύετε πως πρέπει να βασίζομαι στο πλήθος δεν φθάνει ούτε όλη η Ελλάδα, που αποτελεί μικρό τμήμα του πλήθους εκείνων. Αν όμως (πρέπει να βασίζομαι) στην ανδρεία του καθενός, και ο αριθμός τούτος είναι αρκετός».

 

[αρχαίο κείμενο] 9. Ἄλλου δὲ τὰ αὐτὰ λέγοντος, «καὶ μήν», εἶπεν, «πολλοὺς ἐπάγομαι ὡς ἀποθανουμένους».

[απόδοση] 9. Σε άλλον που είπε τα ίδια, απάντησε: «Στην πραγματικότητα, φέρνω πολλούς εφόσον πρόκειται να πεθάνουν».

 

[αρχαίο κείμενο] 10. Ξέρξου δὲ γράψαντος αὐτῷ, «ἔξεστί σοι μὴ θεομαχοῦντι, μετ᾿ ἐμοῦ δὲ τασσομένῳ, τῆς Ἑλλάδος μοναρχεῖν», ἀντέγραψεν, «εἰ τὰ καλὰ τοῦ βίου γινώσκοις, ἀπέστης ἂν τῆς τῶν ἀλλοτρίων ἐπιθυμίας· ἐμοὶ δὲ κρείσσων ὁ ὑπὲρ τῆς Ἑλλάδος θάνατος τοῦ μοναρχεῖν τῶν ὁμοφύλων».

11. Πάλιν δὲ τοῦ Ξέρξου γράψαντος, «πέμψον τὰ ὅπλα», ἀντέγραψε, «ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ».

[απόδοση] 10. Όταν ο Ξέρξης του έγραψε: "έχεις την επιλογή να μην τα βάλεις με τον θεό (εννοώντας τον εαυτό του), να ταχθείς με το μέρος μου και να σε κάνω μονάρχη στην Ελλάδα" ο Λεωνίδας αντέγραψε "Αν ήξερες τι είναι καλό (και τι κακό) στην ζωή σου θα απείχες από το να επιθυμείς ξένα πράγματα, για μένα εστί μέγιστον ο θάνατος υπερ της Ελλάδος παρά να γίνω μονάρχης στους ομόφυλους μου (Έλληνες).

11. Όταν πάλι ο Ξέρξης του έγραψε: "Στείλε τα όπλα σου" ο Λεωνίδας αντέγραψε "ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ"

 

Τοῖς δὲ στρατιώταις παρήγγειλεν ἀριστοποιεῖσθαι ὡς ἐν Ἅιδου δειπνοποιησομένους.

 

 

 

 

 

 

₪₪₪₪₪ ΟΥΔΕΝ ΚΡΥΠΤΟΝ ΥΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟN ₪₪₪₪₪