Πολιτική Ενημέρωση

Ιστορικό αρχείο. ΦΕΚ και ντοκουμέντα φανερώνουν την πραγματική διάσταση των πραγμάτων

Ρότσιλντ ΕΤΕ και 1821

Το μεγάλο παιχνίδι. Το νεοσύστατο κράτος στην πραγματικότητα δεν έγινε ποτέ Ελληνικό κράτος

21η Απριλίου και Αριστερά

Έργα και Ημέρες. Δεδομένα που ανατρέπουν την ψευδή εικόνα που μας πέρασαν οι “δημοκράτες A.E.”

Ορθοδοξία κατά Ελληνισμού

Ο ρόλος της εκκλησίας. Μας έπεισαν ότι το ξένο είναι δικό μας και καλό και το δικό μας ότι είναι ξένο και κακό

Είναι ο χαιρετισμός Ναζιστικός;

on .

Στο άρθρο περί Σβάστικας και άλλων κλεμμένων Ελληνικών Συμβόλων είχαμε δει κάποια Ελληνικά Σύμβολα τα οποία κάποιοι αυθαίρετα οικειοποιήθηκαν και κακοποίησαν

πραγματικότης:

δεξιόομαι, Επικ. γʹ πληθ. δεξιόωνται όπως αν προερχόταν από δεξιάομαι· μέλ. -ώσομαι, αόρ. αʹ ἐδεξιωσάμην, αποθ. (δεξιά)· χαιρετώ κάποιον με το δεξί χέρι, καλωσορίζω, χαιρετίζω (πρβλ. δείκνυμι II)· με αιτ. προσ., σε Αριστοφ., Ξεν.· με δοτ. προσ., δεξιοῦσθαι θεοῖςυψώνω το δεξί μου χέρι προς τους θεούς, αποτίνω φόρο τιμής σε αυτούς, σε Αισχύλ.· με αιτ. πράγμ., ἄμυστιν δεξιούμενοι, χαιρετίζουν κάποιον με το σήκωμα γεμάτων ποτηριών, σε Ευρ.· ο Πλάτ. έχει έναν αόρ. αʹ δεξιωθῆναι, με Παθ. σημασία.

[Liddell & Scott, τόμος Β' σελ 378]

 

Στην Πλατωνική Πολιτεία η έννοια "Δεξιόομαι" ή "Δεξιούμαι" χρησιμοποιείται ως δεξιωθῆναι (απαρέμφατο μέσης φωνής, παθητικού αορίστου) στο σημείο που ο Σωκράτης κάνει λόγο για τους Φύλακες και συγκεκριμένα για την ανατροφή και εκπαίδευση των παιδιών των Φυλάκων λέγοντας:

- "Τὸν δὲ ἀριστεύσαντά τε καὶ εὐδοκιμήσαντα οὐ πρῶτον μὲν ἐπὶ στρατιᾶς ὑπὸ τῶν συστρατευομένων μειρακίων τε καὶ παίδων ἐν μέρει ὑπὸ ἑκάστου δοκεῖ σοι χρῆναι στεφανωθῆναι; ἢ οὔ;

- ῎Εμοιγε.

- Τί δέ; δεξιωθῆναι;

- Καὶ τοῦτο"

 

δηλαδή, αυτόν που θα αριστεύσει και θα διακριθεί στην μάχη πρέπει επί τόπου να τον στεφανώσουν ένα ένα ξεχωριστά τα υπόλοιπα παιδιά και έφηβοι και να τον δεξιωθούν.

[Σωκράτης - Πλάτωνος Πολιτεία 468b - 7]

 

Η λέξη Δεξιόομαι προέρχεται από το ρήμα Δείκνυμι (δεικνύω).

 

Όπως είδαμε από τα δεδομένα ο χαιρετισμός αυτός είναι Ελληνικότατος και αποδίδει μέγιστες τιμές κυρίως σε θεούς ή κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες σε ανθρώπους οι οποίοι έπραξαν κάτι σπουδαίο υπέρ του συνόλου (Έθνος-Πατρίδα-Φυλή). Από αυτήν την έννοια προέρχεται η Δεξίωσις, ο όρος επιδέξιος κτλ.

Από κει και πέρα οι κατέχοντες έστω και ελαχίστης λογικής δύνανται να διακρίνουν ότι ο χαιρετισμός αυτός δεν είναι (και ούτε θα μπορούσε να είναι) Ναζιστικός και ότι απλώς το οικειοποιήθηκαν εντελώς αυθαιρέτως. Τα ανάλογα ισχύουν και για άλλα σύμβολα (Σωστική ή Τετράγαμμον, Κεραυνούς του Διός κ.α). Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πίσω από τον Χίτλερ ήταν η αδελφότητα της Θούλης και πίσω από αυτήν η αδελφότητα των Ιλουμινάτι οι οποίοι στηρίχθηκαν σχεδόν εξ ολοκλήρου σε ΑρχαιοΕλληνικά σύμβολα όπως άλλωστε και όλοι οι υπόλοιποι αντίθετοι ή μη. Το παρακάτω Μουσειακό αγαλματάκι είναι κατασκευής μερικών χιλιάδων ετών πριν την ύπαρξη των Ιλλουμινάτι, της Θούλης και του Χίτλερ.

 

 

 

 

 

 

₪₪₪₪₪ ΟΥΔΕΝ ΚΡΥΠΤΟΝ ΥΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟN ₪₪₪₪₪