Πολιτική Ενημέρωση

Ιστορικό αρχείο. ΦΕΚ και ντοκουμέντα φανερώνουν την πραγματική διάσταση των πραγμάτων

Ρότσιλντ ΕΤΕ και 1821

Το μεγάλο παιχνίδι. Το νεοσύστατο κράτος στην πραγματικότητα δεν έγινε ποτέ Ελληνικό κράτος

21η Απριλίου και Αριστερά

Έργα και Ημέρες. Δεδομένα που ανατρέπουν την ψευδή εικόνα που μας πέρασαν οι “δημοκράτες A.E.”

Ορθοδοξία κατά Ελληνισμού

Ο ρόλος της εκκλησίας. Μας έπεισαν ότι το ξένο είναι δικό μας και καλό και το δικό μας ότι είναι ξένο και κακό

Η λογοκρισία στην Χούντα

on .

Τα αριστεροκρατούμενα ΜΜΕ μεταξύ άλλων 41 χρόνια τώρα κάνουν λόγο για την λογοκρισία στην Χούντα

πραγματικότης:

Κατ αρχάς πρέπει να λάβουμε εικόνα το πόσο καλά εκπαιδευμένοι είναι επάνω στην προπαγάνδα. Χρησιμοποιούν μια λέξη...ΧΟΥΝΤΑ... με το άκουσμα της λέξεως "Χούντα" μας δημιουργείται συνειρμικά η εικόνα ενός βαρύτατου, σκοτεινού, τρομακτικού κάτι, ενώ στην πραγματικότητα η λέξη αυτή είναι μια Ισπανική λέξη που απλώς σημαίνει "Συμβούλιο"... Καταλαβαίνουμε λοιπόν πως παίζεται το παιχνίδι, ενώ ουδέποτε έδωσαν τον πραγματικό ορισμό "Χούντα", δημιούργησαν έναν ορισμό που αυτοί ήθελαν έμεσα με την Προπαγανδιστική μέθοδο της "ταυτίσεως" δια μέσου εικόνων και ήχων και λεκτικών συνειρμών από την τηλεόραση. Την στιγμή δηλαδή που λένε την λέξη Χούντα δείχνουν τις εικόνες με τις οποίες θέλουν να ταυτίσουν την λέξη και να δημιουργήσουν τον νέο ψευδοΟρισμό. Ας δούμε όμως ΕΔΩ τις πραγματικές έννοιες των λέξεων Δικτατορία, Χούντα, Πραξικόπημα, Επανάσταση.

 

Για την συνέχεια ας θυμηθούμε τα λόγια του σοφιστού Θρασυμάχου στην Πλατωνική Πολιτεία, για να λάβουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα περί του τι ισχύει σε μια Πολιτεία στην οποία δεν άρχουν οι Φιλόσοφοι:

[αρχαίο κείμενο] "...[338ε] τίθεται δέ γε τοὺς νόμους ἑκάστη ἡ ἀρχὴ πρὸς τὸ αὑτῇ συμφέρον, δημοκρατία μὲν δημοκρατικούς, τυραννὶς δὲ τυραννικούς, καὶ αἱ ἄλλαι οὕτως: θέμεναι δὲ ἀπέφηναν τοῦτο δίκαιον τοῖς ἀρχομένοις εἶναι, τὸ σφίσι συμφέρον, καὶ τὸν τούτου ἐκβαίνοντα κολάζουσιν ὡς παρανομοῦντά τε καὶ ἀδικοῦντα. τοῦτ᾽ οὖν ἐστιν, ὦ βέλτιστε, ὃ λέγω ἐν ἁπάσαις [339α] ταῖς πόλεσιν ταὐτὸν εἶναι δίκαιον, τὸ τῆς καθεστηκυίας ἀρχῆς συμφέρον: αὕτη δέ που κρατεῖ, ὥστε συμβαίνει τῷ ὀρθῶς λογιζομένῳ πανταχοῦ εἶναι τὸ αὐτὸ δίκαιον, τὸ τοῦ κρείττονος συμφέρον.
νῦν, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἔμαθον ὃ λέγεις: εἰ δὲ ἀληθὲς ἢ μή, πειράσομαι μαθεῖν. τὸ συμφέρον μὲν οὖν, ὦ Θρασύμαχε, καὶ σὺ ἀπεκρίνω δίκαιον εἶναι—καίτοι ἔμοιγε ἀπηγόρευες ὅπως μὴ τοῦτο ἀποκρινοίμην πρόσεστιν δὲ δὴ αὐτόθι τὸ ‘τοῦ κρείττονος"

[απόδοση ] "...κάθε εξουσία θεσμοθετεί τους νόμους για το δικό της συμφέρον· η δημοκρατία με δημοκρατικούς νόμους, η τυραννία με τυραννικούς, κι όμοια ενεργούν και τα άλλα καθεστώτα. Και αφού κατορθώσουν να τους θεσπίσουν, διακηρύσσουν πως αυτό είναι δίκαιο για τους διοικουμένους, δηλαδή εκείνο που συμφέρει στο κατεστημένο· κι όποιον δεν υποτάσσεται, τον τιμωρούν σαν παράνομο και άδικο. Αυτό είναι, καλέ μου άνθρωπε, που λέω οτι σε όλες τις πολιτείες το δίκαιο εντοπίζεται στο συμφέρον της κατεστημένης εξουσίας. Κι αυτή, καθώς όλοι γνωρίζουν, δέν είναι τίποτε άλλο, παρα η εξουσία των ισχυρών, έτσι που καθένας μυαλωμένος να γνωρίζει πως παντού το δίκαιο είναι το ίδιο, δηλαδή το συμφέρον του πιό δυνατού"

Θρασύμαχος, Πολιτεία, 338e 339a

 

Από το 1974 και έπειτα εδόθη εντολή από τους Αγγλοσάξονες να αριστεροποιηθεί η κοινή γνώμη στην Ελλάδα και επειδή η μετάβαση έπρεπε να γίνει με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να μην γίνει αντιληπτό, κάλεσαν τον δεξιό "εθνάρχη" Καραμανλή να εφαρμόσει την κλιμακωτή αυτή αλλαγή. Μπορούμε να δούμε ΕΔΩΕΔΩ, ΕΔΩ και ΕΔΩ στοιχεία επί του θέματος. Παρόλα αυτά η πραγματικότητα είναι ακόμα πιο ειρωνική, διότι την αρχική σπίθα της αριστεροποίησης την έδωσε... ο Ιωαννίδης (κλικ ΕΔΩ) μόλις την πρώτη ημέρα αφότου έριξε τον Παπαδόπουλο, δηλαδή την 26η Νοεμβρίου του 1973.

Οι Αριστεροί έλαβαν την εξουσία εν μέσω ψευδαισθήσεων ότι νίκησαν το σύστημα, ποτέ δεν κατάλαβαν τι πραγματικά συνέβη, αλλά αυτό για τους πραγματικούς εξουσιαστές και χρηματοδότες τους αποτελεί μέρος του καλοστημένου τους σχεδίου, πρέπει τα viruses να δρουν νομίζοντας ότι αυτενεργούν, είναι κάτι που μας αποκάλυψε ο Ααρών Ρούσσο στην συνομιλία του με τον Ροκφέλερ (κλικ ΕΔΩ).

Τα viruses έπραξαν σύμφωνα με τον προγραμματισμό τους, έπρεπε να αμαυρώσουν την εικόνα του Παπαδόπουλου και να "ανεβάσουν" το (υποτιθέμενο) αντίθετο, δηλαδή την υποτιθέμενη ελευθερία & δημοκρατία. Τώρα πως γίνεται να συνυπάρχει η δημοκρατία & ελευθερία με το χρέος που έφεραν οι ίδιοι οι "δημοκράτες" είναι ένα καλό ερώτημα...

Η λογοκρισία (όπως και η Προπαγάνδα) υπάρχει πάντα, σε κάθε Πολίτευμα, είτε σε ψεύτικα Πολιτεύματα όπως είναι είναι το αριστερό ή δεξιό, είτε σε πραγματικά Πολιτεύματα όπως ήταν το Κρητικό, το Λακωνικό και το Αθηναϊκό που αναλύονται στους Πλατωνικούς Νόμους. Η Λογοκρισία και η Προπαγάνδα είναι τέχνες οι οποίες από μόνες τους δεν είναι ούτε καλές ούτε κακές, είναι απλώς τέχνες. Λαμβάνουν καλή ή κακή χροιά αναλόγως τον στόχο αυτού που τις χρησιμοποιεί, αν είναι υπέρ του συνόλου λαμβάνει καλή χροιά αν είναι υπέρ μιας μερίδας λαμβάνει κακή.

Τα αριστεροκρατούμενα ΜΜΕ τα οποία βέβαια ανήκουν στο μεγάλο Κεφάλαιο (πως άραγε συνυπάρχει αυτή η υποτιθέμενη αντίθεση είναι ένα και αυτό ένα αινίγμα), κάνουν λόγο για την λογοκρισία επί 21ης Απριλίου αλλά την ίδια στιγμή δεν κάνουν λόγο για την λογοκρισία επί Κομμουνιστικών καθεστώτων Λένιν, Στάλιν, Μάο κτλ. και τι πάθαιναν στα Γκούλαγκ όσοι δεν συμβάδιζαν με το καθεστώς.

Τα αριστερόστροφα και "δημοκρατικά" ΜΜΕ δεν μας είπαν ούτε για την Λογοκρισία που διαπράττεται από τα ίδια τα ΜΜΕ, π.χ. δεν έχει πρόσβαση στην τηλεόραση όποιος μιλάει για Έθνος με την πραγματική του έννοια με την δικαιολογία ότι είναι "ακραίος" και "Φασίστας". Επίσης, ενώ γίνονται πάρα πολλές συζητήσεις για την 21η Απριλίου, δεν έχει πρόσβαση στην συζήτηση όποιος έχει στοιχεία για για τα ψεύδη που λέγονται όπως ο βιογράφος του Γ. Παπαδοπούλου Μάνος Ν. Χατζηδάκης (δείτε το συγγραφικό του έργο ΕΔΩ) ή ο Κ. Πλεύρης κ.α. τους αποκλείουν με το επιχείρημα ότι είναι Χουντικοί και ότι αν είχαμε Χούντα οι "δημοκράτες" δεν θα είχαν λόγο... δηλαδή κάνουν αυτό ακριβώς που κατηγορούν τους άλλους ότι θα έκαναν.

Όποιος αριστερός πει ότι δεν έγινε γενοκτονία των Ποντίων ή στην Σμύρνη έγινε συνωστισμός λέει απλά την γνώμη του ως ελεύθερος Πολίτης ενώ αν κάποιος πει ότι δεν έγινε το ολοκαύτωμα των Εβραίων έχει ποινικές διώξεις, όποιος πει κάτι αρνητικό για τα ετερόφυλα ζευγάρια λέει απλά την γνώμη του ως ελεύθερος Πολίτης όποιος πει κάτι αρνητικό για τους κίναιδους έχει ποινικές διώξεις, όποιος πει κάτι κατά των Ελλήνων λέει απλά την γνώμη του ως ελεύθερος Πολίτης ενώ όποιος πει κάτι κατά των Εβραίων ή των Τσιγγάνων ή των μη Ελλήνων λαθρομεταναστών διώκεται ποινικά και όλα αυτά με το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο που ψήφισε η δεξιά του Σαμαρά (μπορείτε να δείτε το ΦΕΚ και ανάλυση ΕΔΩ).

 

Για να δούμε τι και ποιους λογόκρινε η 21η Απριλίου:

1. αυτούς που μιλούσαν για την αυτονόμηση της Μακεδονίας, Θράκης και την "επιστροφή" της Ηπείρου στους Αλβανούς (κλικ ΕΔΩ)

2. αυτούς που μιλούσαν περί διωγμών των "ΣλαβοΜακεδόνων" (κλικ ΕΔΩ)

3. αυτούς που έλεγαν "ζήτω η ανεξάρτητη Μακεδονία και Θράκη (κλικ ΕΔΩ)

4. αυτούς που έβγαζαν προκήρυξη υπέρ του "Μακεδονικού" λαού που βρίσκεται υπό την Ελληνική κυριαρχία (κλικ ΕΔΩ)

5. αυτούς που δεν έπαυαν την πάλη τους για την ανεξαρτησία του "Μακεδονικού" λαού (κλικ ΕΔΩ)

6. αυτούς που προσπαθούσαν να μην ενωθεί η Κύπρος με την Ελλάδα (κλικ ΕΔΩ)

7. αυτούς που δεν αποκαλούσαν την Ελλάδα πατρίδα τους αλλά την Σοβιετική Ένωση (κλικ ΕΔΩ)

8. αυτούς που όχι μόνο δεν λυπήθηκαν για την ήττα στην Μικρά Ασία αλλά που την ΕΠΙΔΙΩΞΑΝ (κλικ ΕΔΩ)

9. αυτούς που αποκαλούσαν σκυλολόι αυτούς που τίμησαν τον Χρυσόστομο Σμύρνης για την στάση του (κλικ ΕΔΩ)

αυτά και πολλά άλλα μπορείτε να δείτε κάνοντας κλικ ΕΔΩ

 

Όλοι αυτοί υποστηρίζουν ότι δεν πιστεύουν σε Έθνη, Πατρίδες και Φυλές αλλά την ίδια στιγμή υποστηρίζουν τον Εθνικισμό των Αλβανών που θέλουν την Μεγάλη Αλβανία άρα την αύξηση των ορίων της πατρίδος τους, τον Εθνικισμό των Σκοπιανών που θέλουν την Μακεδονία άρα την αύξηση των ορίων της πατρίδος τους, των Εθνικισμό των Βουλγάρων που θέλουν πρόσβαση στο Αιγαίο άρα την αύξηση των ορίων της πατρίδος τους, τον Εθνικισμό των Τούρκων που θέλουν την αναβίωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας άρα την αύξηση των ορίων της πατρίδος τους, είναι οι ίδιοι που αποκαλούν την Σοβιετική Ένωση Πατρίδα τους κτλ. Άρα το πρόβλημα τους δεν είναι ο Εθνικισμός ή ο φυλετισμός ή ο Πατριωτισμός αλλά οι Έλληνες. Μιλάνε κατά της σημαίας (ότι είναι ένα πανί κτλ) αλλά την ίδια στιγμή και οι ίδιοι έχουν σημαία η οποία γι αυτούς δεν είναι πανί αλλά σύμβολο, άρα το πρόβλημα τους δεν είναι η σημαία αλλά η Ελληνική σημαία. Αυτούς λοιπόν λογόκριναν οι "κακοί" Χουντικοί, αλλά μιας και που οι "δημοκράτες" κάνουν λόγο για Δημοκρατία προφανώς δεν γνωρίζουν τι ίσχυε στην Δημοκρατική Αρχαία Αθήνα... Στην Αρχαία Αθήνα όταν κάποιος αμφισβητούσε τους (Έλληνες) θεούς η ποινή ήταν θάνατος, όταν κάποιος ήταν ο εισηγητής ενός νόμου ο οποίος απέβαινε κακός για την Πατρίδα η ποινή ήταν θάνατος, όποιος αμφισβητούσε τους Νόμους του Κράτους η ποινή ήταν θάνατος, όποιος αμφισβητούσε τα σύμβολα και τα ιερά η ποινή ήταν θάνατος. Φανταστείτε λοιπόν τι (ακόμα βαρύτερες) ποινές θα είχαν όλοι οι σημερινοί "δημοκράτες" που ξεπουλάνε τα πάντα, αν τους βάζαμε σε μια χρονομηχανή και τους στέλναμε στην Αρχαία Αθήνα... εκ του ασφαλούς λοιπόν επικαλούνται την Δημοκρατία...

 

επίσης λογοκρισία (επί 21ης Απριλίου) πέρα από τα πολιτικά υπήρξε σε ταινίες ή τραγούδια οι οποίες είχαν σαν στόχο την πτώση των ηθικών αξιών. Δεν επιτρέπονταν σεξιστικές εκφράσεις ή νοούμενα ή υπονοούμενα. Ο Σοσιαλισμός ως υλισμός προωθεί την ανηθικότητα, ωθεί τις κοινωνίες σε ασύδοτες υλιστικές ηδονές στο όνομα της ελευθερίας ενώ στην πραγματικότητα οι υλιστικές ηδονές δημιουργούν πάθη. Τα πάθη είναι δεσμά και τα δεσμά δουλεία. Δεν είναι δύσκολο να διακρίνουμε τον τρόπο με τον οποίο κάποιος μπορεί να κάνει κουμάντο κάποιον άλλον... δεν είναι άλλος από την οδό της εκπλήρωσης των παθών.

 

"δεν απαγορεύτηκε η ελευθερία, απαγορεύτηκε η κλεψιά και η απάτη"

Στυλιανός Παττακός (σε τηλεοπτική συνέντευξη)

 

 

 

 

 

 

 

₪₪₪₪₪ ΟΥΔΕΝ ΚΡΥΠΤΟΝ ΥΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟN ₪₪₪₪₪