Αριστοτελικός Όμιλος Αθηνών

on .

Ο Αριστοτελικός Όμιλος Αθηνών είναι κοινωφελές πολιτιστικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ιδρύθηκε το έτος 2002 (Αρ απόφ. Πρωτοδικείου Αθηνών 7537/2002).

Ο σκοπός του Α.Ο.Α. είναι:

- Η αναζήτηση, μελέτη, έκδοση, διδασκαλία, υποστήριξη και προβολή του έργου του Αριστοτέλους.
- Η προώθηση συγχρόνων μορφών εκφράσεως της φιλοσοφίας του Αριστοτέλους του Σταγειρίτου.
- Η Οργάνωση και λειτουργία συγχρόνου Αριστοτελικής Φιλοσοφίας (περίπατος).
- Η μετάδοση, με σύγχρονα μέσα, εκπαιδευτικού υλικού επάνω στην διδασκαλία του Φιλοσόφου.
- Η εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικών με το αντικείμενο της Αριστοτελικής Φιλοσοφίας.
- Η ίδρυση και διατήρηση σχετικής βιβλιοθήκης.
- Η καθιέρωση και απονομή βραβείων.
- Η εκπόνηση επιστημονικών εργασιών.
- Η διενέργεια συνεδρίων, σεμιναρίων, διαλέξεων και άλλων εκπαιδευτικών και ενημερωτικών δραστηριοτήτων και άλλων, συναφών με την Αριστοτελική Φιλοσοφία σκοπών.

Επίσημη Ιστοσελίδα: www.aoa.gr

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ ЭЄ ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ ЭЄ ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪